Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

UE

Informacja o wynikach postępowania (dotyczy  zapytania ofertowego nr 1/1.1/2017)  08.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo rozwojowa polegająca na oprac owaniu innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów  ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziały wania na środowisko.

link - informacja o wynikach postępowania (pdf)

 

Zmiana treści zapytania ofertowego, załącznika  i przedłużenie terminu 08.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo rozwojowa polegająca na oprac owaniu innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów  ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziały wania na środowisko.

link - do szczegółþw zamówienia (pdf)

link - formularz ofertowy (pdf)

 
Więcej artykułów…