Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

UE

Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpiecznew miejscowości Leśno Górne” o numerze projektu WND-RPZP.04.02.00-32-019/11 upublicznia się informację o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych”

link - zapytanie ofertowe