Spółka NewCo została powołana w listopadzie 2004 roku do prowadzenia szeroko pojętych działań proekologicznych. Jednym z naszych podstawowych zadań jest wykorzystanie potencjału energetycznego znajdującego się w odpadach .

Dotychczasowym efektem naszej działalności jest wybudowanie nowoczesnego Centrum Odzysku odpadów z w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną , austryjackiej firmy Lindner , sterowaną i zarządzaną poprzez numeryczne panele sterujące. Odpady komunalne i przemysłowe kierowane na linię, przetwarzane są na paliwo alternatywne typu RDF. Produkcja tych paliw ogranicza w istotny sposób zużycie naturalnych źródeł energii.

Naszą ofertę kierujemy do gmin, instytucji i przedsiębiorstw. Rozwiązuje ona Państwa problemy związane z wchodzącym od 01.01.2013, przepisem zakazującym składowania odpadów, jeśli mają ciepło spalania powyżej 6MJ/Kg.

Działalność Spółki obejmuje :

  • Przyjmowanie odpadów komunalnych do operacji odzysku

  • Przyjmowanie odpadów przemysłowych do operacji odzysku

  • Sprzedaż paliwa alternatywnego typu RDF

 

Zapraszamy do współpracy !

UE