Zezwolenia i Decyzje

UE

Decyzja nr SR.6220.5.2013.KS z dnia 18.12.2013r

Decyzja na zbieranie, transportowanie i odzysk odpadów inne niż niebezpieczne.   Link do skanu

Załącznik nr 1    Link do skanu

Załącznik nr 2    Link do skanu

Załącznik nr 3    Link do skanu