Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn.


„Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki NewCo poprzez zastosowanie w specjalistycznym centrum odzysku nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji paliw alternatywnych”


o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.03-32-075/10-00 przedsiębiorstwo NewCo Sp. z o. o. wprowadziło do oferty:

a)   sprzedaż paliwa alternatywnego, charakteryzującego się możliwością w pełni elastycznego dopasowania pod względem parametrów jakościowych oraz,

b)  usługę przetwarzania odpadów w procesie odzysku R15”.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W ramach drugiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn.


„Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów
innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne”


o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.04.02.00-32-019/11-00 przedsiębiorstwo NewCo Sp. z o. o. zmodernizowało linie technologiczna do produkcji paliw alternatywnych typu RDF.