Budowa rozpoczęła się 04.07.2011 roku.  Naszym celem było wybudowanie jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne typu  RDF (refused derived fuel) w Polsce.

Efektem ciężkiej pracy dużych nakładów powstała w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna o dużej wydajności.

Nasza firma  chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów których  w toku produkcji przetwarzamy ponad 80% na paliwo alternatywne typu RDF (refused derived fuel).