Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
2 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
3 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
4 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
5 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
6 02 01 99 Inne niewymienione odpady
7 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
8 02 02 99 Inne niewymienione odpady
9 02 03 02 Odpady konserwantów
10 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
11 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
12 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
13 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
14 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
15 02 03 82 Odpady tytoniowe
16 02 03 99 Inne niewymienione odpady
17 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
18 02 04 80 Wysłodki
19 02 04 99 Inne niewymienione odpady
20 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
21 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
22 02 05 99 Inne niewymienione odpady
23 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
24 02 06 02 Odpady konserwantów
25 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
26 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
27 02 06 99 Inne niewymienione odpady
28 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
29 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
30 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
31 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
32 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
33 02 07 99 Inne niewymienione odpady
34 03 01 01 Odpady kory i korka
35 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
36 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
37 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
38 03 01 99 Inne niewymienione odpady
39 03 02 99 Inne niewymienione odpady
40 03 03 01 Odpady z kory i drewna
41 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
42 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
43 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
44 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
45 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
46 03 03 99 Inne niewymienione odpady
47 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
48 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
49 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
50 04 01 99 Inne niewymienione odpady
51 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
52 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
53 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
54 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
55 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
56 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
57 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
58 04 02 99 Inne niewymienione odpady
59 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
60 05 01 17 Bitum
61 05 01 99 Inne niewymienione odpady
62 06 01 99 Inne niewymienione odpady
63 06 02 99 Inne niewymienione odpady
64 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
65 06 06 99 Inne niewymienione odpady
66 06 13 03 Czysta sadza
67 06 13 99 Inne niewymienione odpady
68 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
69 07 01 99 Inne niewymienione odpady
70 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
71 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
72 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
73 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
74 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
75 07 02 99 Inne niewymienione odpady
76 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
77 07 03 99 Inne niewymienione odpady
78 07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
79 07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
80 07 04 99 Inne niewymienione odpady
81 07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
82 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
83 07 05 99 Inne niewymienione odpady
84 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
85 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
86 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
87 07 06 99 Inne niewymienione odpady
88 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
89 07 07 99 Inne niewymienione odpady
90 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
91 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
92 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
93 08 01 99 Inne niewymienione odpady
94 08 02 01 Odpady proszków powlekających
95 08 02 99 Inne niewymienione odpady
96 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
97 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
98 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
99 08 03 99 Inne niewymienione odpady
100 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
101 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
102 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
103 08 04 99 Inne niewymienione odpady
104 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
105 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
106 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
107 09 01 99 Inne niewymienione odpady
108 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
109 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
110 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
111 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
112 12 01 99 Inne niewymienione odpady
113 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
114 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
115 15 01 03 Opakowania z drewna
116 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
117 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
118 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
119 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
120 16 01 03 Zużyte opony
121 16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
122 16 01 19 Tworzywa sztuczne
123 16 01 22 Inne niewymienione elementy
124 16 01 99 Inne niewymienione odpady
125 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
126 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
127 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
128 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
129 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
130 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
131 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
132 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
133 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
134 17 01 82 Inne niewymienione odpady
135 17 02 01 Drewno
136 17 02 03 Tworzywa sztuczne
137 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
138 17 03 80 Odpadowa papa
139 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
140 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
141 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
142 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
143 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
144 19 02 99 Inne niewymienione odpady
145 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
146 19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
147 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
148 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
149 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
150 19 05 99 Inne niewymienione odpady
151 19 08 01 Skratki
152 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
153 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
154 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
155 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
156 19 08 99 Inne niewymienione odpady
157 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
158 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
159 19 09 99 Inne niewymienione odpady
160 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
161 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
162 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
163 19 11 99 Inne niewymienione odpady
164 19 12 01 Papier i tektura
165 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
166 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
167 19 12 08 Tekstylia
168 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
169 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
170 19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
171 19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
172 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
173 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
174 20 01 01 Papier i tektura
175 20 01 10 Odzież
176 20 01 11 Tekstylia
177 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
178 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
179 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
180 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
181 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
182 20 01 39 Tworzywa sztuczne
183 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
184 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
185 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
186 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
187 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
188 20 03 02 Odpady z targowisk
189 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
190 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
191 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach