Spis treści
Edukacja
Schemat linii technologicznej
Geneza przedsięwzięcia
Plik do pobrania
Wszystkie strony

W TROSCE O NATURĘ PRZETWARZAMY A NIE SKŁADUJEMY

 

Pragniemy zaprezentować jedyne w naszym województwie nowoczesne Centrum Odzysku z linią technologiczną przetwarzającą odpady na stałe paliwa alternatywne zwane RDF. To w pełni zautomatyzowany ciąg technologiczny, który z odpadów komunalnych, posortowych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych - wytwarza stałe paliwo alternatywne RDF. Paliwo to jest wykorzystywane jako źródło energii w procesie technologicznym w cementowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach i pozwala firmom z niego korzystającym na podnoszenie limitów wydzielania dwutlenku węgla bez ryzyka nakładania bolesnych finansowych kar. Moc przerobowa prezentowanej linii technologicznej to około 120.000 ton odpadów rocznie. Wielkość ta daje wymierny efekt ekologiczny zgodnie z naszym motto:

„ W TROSCE O NATURĘ PRZETWARZAMY A NIE SKŁADUJEMY”

Uruchomienie Centrum Odzysku w Leśnie Górnym następuje w czasie wprowadzania zakazu składowania odpadów komunalnych na składowiskach bez ich przetworzenia.

Nowa ustawa o Ochronie Środowiska i Gospodarki Odpadami określa kierunki, wymogi i ograniczenia w dziedzinie gospodarowania odpadami dla obywateli, a przede wszystkim dla Samorządów Terytorialnych naszego kraju. Zgodnie z polskim prawodawstwem i hierarchią postępowania z odpadami zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 roku o odpadach: „Składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami”.

Widać więc wyraźnie, że proponowany przez NewCo sposób postępowania z odpadami wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez obowiązujące przepisy w kraju i całej Unii Europejskiej.