Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Tytuł projektu: „Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w
miejscowości Leśno Górne”.  Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.04.02.00-32-019/11-00

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy z naszą firmą. Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań odnośnie naszej oferty.

Skala ocen: 5-najlepsza, 2-najgorsza


( ! ) - pole wymagane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.

Wpisz kod ochronny:
...